Poprawa skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 6 / 2021

29 października 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Coraz więcej informacji i usług oferowanych przez podmioty publiczne ma formę elektroniczną, a część z nich dostępna jest tylko w tej formie. Ze względu na swój publiczny charakter muszą być one w pełni dostępne cyfrowo dla wszystkich odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Sposób zapewniania dostępności cyfrowej powinien być jednoznacznie określony i rozumiany. Aktualnie obowiązująca ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1). Po dwóch latach działania wymaga jednak zmiany części przepisów lub ich uzupełnienia. Celem nowelizacji jest poprawa skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa