Audyt efektywności energetycznej

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1 / 2022

14 stycznia 2022 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Ustawa o efektywności energetycznej po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 468), poszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu. Projekt rozporządzenia określa: sposoby realizacji przez podmioty paliwowe obowiązku efektywnościowego wprowadzonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw; uaktualniony sposób określenia ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej; współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodoru oraz gazu ziemnego, dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa