Znoszenie covidowych obostrzeń

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4/2022

22 lipca 2022 r. do Sejmu wniesiony został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt dotyczy zniesienia ograniczeń, wyłączających kolegialność w składach orzekających w sprawach cywilnych, które zostały wprowadzone w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz wprowadzenia niezbędnych zmian w przepisach prawnych, które przywrócą ławników do składów orzekających w sądach powszechnych w sprawach cywilnych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa