W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

CHĘCINY RAJEM DLA CYKLISTÓW

checiny1

11 lipca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski przy kontrasygnacie skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwigi Sinkiewicz wraz z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik podpisali umowę na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Chęcinach. W spotkaniu wzięli udział również: poseł Krzysztof Lipiec orz przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś.

Wysokie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 opiewa na kwotę 1 217 823 złotych i stanowi 95% kosztów całej inwestycji. Wskutek podpisanej umowy, w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, w królewskim mieście przybędzie ponad 2 km nowych ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą. Zostaną one połączone z już istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi. Nowa trasa rowerowa powstanie na Osiedlu Północ. W ramach projektu wykonano już ścieżki rowerowe przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wołodyjowskiego,
ul. Branickiego oraz drogę, która jest łącznikiem między ul. Armii Krajowej, a Aleją Piłsudskiego.
Zdaniem  posła Krzysztofa Lipca, Chęciny to miasto, które nie tylko mocno i skutecznie zabiega o turystów, ale również o środki na infrastrukturę turystyczną.
– Chęciny to miasto z wielkim potencjałem, które powinno być wzorem dla innych miast i miasteczek w województwie świętokrzyskim. Samorząd królewskiego miasta na czele z Panem Burmistrzem Robertem Jaworskim zawsze staje na wysokości zadania. Jestem przekonany, że ta inwestycja jeszcze bardziej otworzy miasto na turystów rowerowych. Turystyka kwalifikowana, do której zaliczana jest właśnie turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularna, dlatego bardzo się cieszę i gratuluję Panu Burmistrzowi, że udało mu się pozyskać środki na ten cel – powiedział poseł Krzysztof Lipiec.
Przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś podziękował za to, że samorząd Gminy i Miasta Chęciny jest poważnym partnerem dla samorządu województwa świętokrzyskiego oraz administracji rządowej. Z kolei marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podkreślił, że Chęciny to nie tylko turystyka, ale i innowacje.
– Chęciny to liczne pomniki historii, ale także nowe technologie. W ubiegłym tygodniu Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA zaprezentowała przykład nowej technologii wodorowej, która pozyskiwana będzie w kopalni Jaźwica znajdującej się na terenie gminy Chęciny. To prekursor nowych paliw, który pokazuje, że w Chęcinach przeszłość łączy się z przyszłością – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.
Inwestycja ma także przełożyć się na poprawę czystości powietrza. Projekt zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 1,39 tony rocznie oraz innych substancji szkodliwych z transportu na terenie miasta Chęciny.
– Przekazane dzisiaj środki finansowe dla Chęcin mają przede wszystkim zachęcić mieszkańców, aby w drobnych sprawach nie wyjeżdżali z domu autami, ale przesiadali się na rowery. Zwiększy się również bezpieczeństwo dla użytkowników dróg – powiedziała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
Inwestycja ma zwiększyć także ruch turystyczny w królewskim mieście.
– Systematycznie co roku  budujemy kolejne kilometry ścieżek, które są połączone z tymi, które powstały kilka lat temu. Dążymy do tego, by wszystkie odcinki były ze sobą zintegrowane i prowadziły do urokliwych zakątków gminy i miasta. Z tego względu, kilka lat temu, przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach uruchomiliśmy także wypożyczalnię rowerów, więc wszyscy, którzy odwiedzają Chęciny mogą nie tylko spacerować po naszych szlakach, ale także przemierzać je rowerem – powiedział burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. Całkowity koszt inwestycji to 2 280 422 złotych. Budowa nowych ścieżek rowerowych ma zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Katarzyna Kazusek

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa