Obligatoryjne rady seniorów

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

18 listopada 2022 r. do opiniowania organizacjom samorządowym przekazany został poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów, zgodnie z którymi rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów, jeżeli w zależności od liczby mieszkańców gminy, z wnioskiem wystąpi określona liczba osób powyżej 60. roku życia. W gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 lub w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 100 mieszkańców tej gminy. Analogiczne rozwiązanie wnioskodawcy projektu proponują w stosunku do nowo powstałych rad seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa