Centralny Rejestr Wyborców

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

21 listopada 2022 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia rozwiązań pozwalających na utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców (CRW), który ma stać się częścią Systemu Rejestrów Państwowych. W CRW mają być przetwarzane dane, które służą sporządzaniu spisu wyborców i osób uprawnionych do brania udziału w referendum oraz ustalaniu liczby wyborców. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa