Podatkowe korzyści z oszczędzania na emeryturę – ostatnia szansa w 2023 roku

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2023

Koniec roku to ostatnia szansa, aby skorzystać z ulgi na IKZE i zapłacić niższy podatek, z kolei nowy rok to nowe limity oszczędzania, w 2024 do dotychczasowych form oszczędzania dojdzie jeszcze jedne produkt – OIPE.

Budowanie dodatkowych oszczędności na emeryturę może odbywać się poprzez produkty oferowane przez pracodawców: PPE albo PPK, ale także za w formach indywidualnych. Indywidualne Konto Emerytalne pozwala gromadzić środki z przeznaczeniem na emeryturę, a oszczędzający, którzy wypłacą kapitał dopiero po 60 roku życia, lub po nabyciu uprawnień emerytalnych nie zapłacą tzw. podatku belki. Inne preferencje podatkowe oferuje IZKE, dzięki czemu możliwe jest gromadzenie środków oraz korzystanie z ulgi podatkowej każdego roku w trakcie oszczędzania. Oznacza to, że środki, które przekażemy na IKZE pomniejszają podstawę opodatkowania, a w efekcie należy podatek dochodowy za dany rok.
Wysokość wpłat na IKZE określa art. 13a ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

  • 1,2-krotności lub
  • 1,8-krotności (dla prowadzących działalności gospodarczą).

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Oznacza to, że maksymalny limit wpłat na IKZE w roku 2023 wynosi:

  • 8 322 zł lub
  • 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Jednak, aby skorzystać z odliczenia za 2023 rok należy wpłacić środki na IKZE w danym roku podatkowym, zatem z końcem grudnia upłynie czas na wykorzystanie limitu wpłat za 2023 rok. Z kolei w 2024 roku maksymalny limit wpłat na IKZE wynosi:

  • 9 388,80 zł lub
  • 14 083,20 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Natomiast limit na IKE w 2024 roku wyniesie 23 472 zł, taki sami limit będą mieli oszczędzający na OIPE.
Warto także podkreślić, że wypłata środków z IKZE następuje co do zasady po 65 roku życia, a wypłacane środki objęte są zryczałtowanym 10% podatkiem. Na tym tle korzystniej wypadają IKE oraz właśnie OIPE, gdyż wypracowany w ramach OIPE zysk jest zwolniony z podatków od zysków kapitałowych.

dr Antoni Kolek
Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa