Ustawa okołobudżetowa na rok 2024

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2023

13 listopada 2023 r. wpłynął do marszałka Sejmu X kadencji rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Projekt przewiduje, że w 2024 r. nie wzrosną wydatki budżetu państwa przeznaczone na wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz uposażenia posłów i senatorów, względem 2023 r. Ponadto zakłada, że w 2024 r. możliwe będzie: przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego, planowanych wcześniej do realizacji inwestycji kapitałowych PKP PLK SA, na dofinansowanie działalności zarządcy infrastruktury kolejowej oraz dokonanie wpłaty w wysokości nie wyższej niż 500 mln zł przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w przyszłym roku do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji zostaną przekazane środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji w kwocie nie wyższej niż 2,26 mld zł. Zgodnie z projektem w 2024 r. wprowadzone zostaną rozwiązania dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie korekty dochodów z tytułu udziału w podatku CIT oraz części rozwojowej subwencji ogólnej. Projekt wprowadza też przepis, zgodnie z którym wzrost uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych w 2024 r. obejmował będzie tylko funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych pozostających w służbie na dzień 1 marca 2024 r. Rozwiązanie ma celu zachęcenie funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych do pozostania w czynnej służbie.

SPIS TREŚCI

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa