Wsparcie odbiorców energii elektrycznej

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2023

21 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przedłuża na 2024 r. funkcjonowanie mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii. M.in. przewiduje ochronę podmiotów użyteczności publicznej, w szczególności dotyczącej polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, samorządów (w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych), producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2024 r. w rozliczeniach z tymi odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną, nie wyższa niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh. Cena maksymalna będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa