Spis_sas5/2017

SPIS TREŚCI - SAS 5/2017

AKTUALNOŚCI

Podstawowa opieka zdrowotna
Pieniądze dla szkół

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

ORZECZNICTWO

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Nowy etap sporu o dotację na zadania zlecone
Konsekwencje faktycznego bankructwa gminy Ostrowice
Żądanie gwarancji zapłaty zmorą samorządów
Fakty i mity na temat wdrożenia RODO w samorządach

TEMAT NUMERU

Stawki wynagrodzenia pracowników samorządowych idą w górę

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Zlecanie zadania publicznego przez gminę w trybie „małych grantów”
Kiedy kierownik referatu narusza przepisy ustawy antykorupcyjnej?
Wynajęcie przez gminę od osoby prywatnej zastępczego lokalu dla nauczyciela
Wygaszanie stanowiska dyrektora gimnazjum
Podejrzenie pobierania przez ośrodek wychowawczy nadmiernej dotacji

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zachowanie terminu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego po nowelizacji
Zasada poufności w mediacji administracyjnej
„Zagadnienie wstępne” w postępowaniu administracyjnym i podatkowym
Czy profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu podatkowym musi podać adres elektroniczny?
Czy sołectwo może być stroną postępowania dotyczącego spraw jego mieszkańców?
Postępowanie w sprawie o przeniesienie pozwolenia budowlanego

FINANSE SAMORZĄDU

Refundacje dotacji przedszkoli niepublicznych w kontekście VAT
Wydatki związane z lokalnym programem rewitalizacji jako wydatki majątkowe
Jak uzyskiwać i weryfikować na bieżąco informacje o podatnikach?
Czy stadion piłkarski podlega opodatkowaniu jako budowla?
Opłata parkingowa również za sobotę?

POWIATY

Statut powiatu a informacja publiczna
Czy starosta odpowiada za stan rowów melioracyjnch?
Czy opinia komisji rewizyjnej konieczna do odwołania starosty musi być jednoznaczna?

PRAWO PRACY

Dyrektor szkoły sekretarzem gminy?
Czy sekretarz gminy może być prezesem zarządu gminnego ZOSP RP?
Dokumenty zastępcy wójta potwierdzające staż pracy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Usługi laboratoryjne nie stanowią podwykonawstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje dokumentów rozliczeniowych
Cel poprawienia omyłki w treści oferty
Minimalny termin uzupełniania dokumentów

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

Zwolnienie dyscyplinarne nie pozbawia odprawy emerytalnej
Organ musi zawiesić postępowanie do czasu wydania wyroku sądu
Odrębna własność lokalu nie wygasa wraz z użytkowaniem wieczystym
Można odliczyć VAT z faktur za obsługę prawną
Brak podstawy prawnej do podwyższania opłaty egzekucyjnej o VAT
Można wszcząć postępowanie administracyjne w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego
Możliwe jest zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
Zgromadzenie cykliczne nie przeszkadza odbyciu zgromadzenia zwykłego
Zwolnienie zawsze dotyczy przyszłych opłat
Opłatę parkingową pobiera się tylko za postój w wyznaczonym miejscu
Wicestarosta nie może zgłosić kandydata na członka zarządu

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa