Sprawozdawczość budżetowa

AKTUALNOŚCI - SAS 1/2018

13 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów i rozwoju z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 109).

Rozporządzenie określa m.in. rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań: z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa