OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Od 29 sierpnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1354)

Pobierz treść rozporządzenia w PDF

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) i określa:
1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa