OPŁATY ZA LOKALE WOJSKOWE

Od 13 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1568)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 207) i określa:

1)    sposób naliczania oraz rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich;
2)    sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie;
3)    wzory kalkulacji stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa