ODPADY NIEBEZPIECZNE

Od 18 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) i określa:
1)    szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne;
2)    sposób ustalenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa