TYTUŁY EGZEKUCYJNE

Od 29 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1739)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 783 § 5 Ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) i określa czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 7781, art. 787, art. 7871, art. 788 oraz art. 789 Ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz sposób przechowywania i posługiwania się ww. tytułami.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa