ZWALCZANIE WŚCIEKLIZNY

Od 13 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Dz.U. z 2017 r. poz. 69)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 57 ust. 7 Ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) i wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program zwalczania wścieklizny na lata 2017 i 2018, który jest określony w załączniku do tego rozporządzenia. Program stosuje się od 1 stycznia 2017 r.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa