PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Od 7 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r. poz. 481)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 22aw ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) i określa:

  • szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać dopuszczane do użytku szkolnego podręczniki;
  • rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego;
  • szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
  • dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;
  • wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników;
  • tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa