WYBORCY PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 20 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz.U. z 2017 r. poz. 1130).

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 35 § 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) i określa:

  • sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadających ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz jego wzór;
  • wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;
  • wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa