PRAWA KONSUMENTA

W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2019 r. pod pozycją 134 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Czytaj więcej: PRAWA KONSUMENTA

OCHRONA ZWIERZĄT

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2019 r. pod pozycją 122 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj więcej: OCHRONA ZWIERZĄT

USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2019 r. pod pozycją 123 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czytaj więcej: USŁUGI ELEKTRONICZNE

Fundusz Dróg Samorządowych

4 grudnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161).

Czytaj więcej: Fundusz Dróg Samorządowych

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach

18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

Czytaj więcej: Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach

Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity

5 listopada 2018 r., pod pozycją 2096, opublikowany został w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej: Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych

3 listopada 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2092).

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

W Dzienniku Ustaw z 1 października 2018 r., pod poz. 1870 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Czytaj więcej: BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

W dzienniku Ustaw z 1 października 2018 r., pod poz. 1872 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Czytaj więcej: DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

USTRÓJ M.ST. WARSZAWY

W Dzienniku Ustaw z 25 września 2018 r., pod poz. 1817 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Czytaj więcej: USTRÓJ M.ST. WARSZAWY

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od 24 sierpnia 2018 r. (częściowo z mocą wsteczną od 1 lipca br.) obowiązuje ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r., poz. 1532). 

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

WŁASNOŚĆ LOKALI

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1506).

Czytaj więcej: WŁASNOŚĆ LOKALI

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r. poz. 1507).

Czytaj więcej: SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

DOCHODY JST – JEDNOLITY TEKST USTAWY

W Dzienniku Ustaw z 9 sierpnia 2018 r., pod poz. 1530 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: DOCHODY JST – JEDNOLITY TEKST USTAWY

FINANSOWE WSPARCIE BUDOWY MIESZKAŃ

1 maja 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 22 marca br. nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 756).

Czytaj więcej: FINANSOWE WSPARCIE BUDOWY MIESZKAŃ

PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE

12 kwietnia 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 28 lutego 2018 nowelizacji ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 710).

Czytaj więcej: PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE

PRAWO ŁOWIECKIE – NOWELIZACJA

1 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy uchwalonej 22 marca 2018 r. nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 651).

Czytaj więcej: PRAWO ŁOWIECKIE – NOWELIZACJA

AKTA STANU CYWILNEGO

1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Był to projekt rządowy.

Czytaj więcej: AKTA STANU CYWILNEGO

GMINY DOPŁACĄ DO OGRZEWANIA MIESZKAŃ

14 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj więcej: GMINY DOPŁACĄ DO OGRZEWANIA MIESZKAŃ

POMOC SPOŁECZNA

8 lutego 2018 r. Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej. Był to projekt rządowy.

Czytaj więcej: POMOC SPOŁECZNA

PRZECIW BEZDOMNOŚCI

8 lutego 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Był to projekt rządowy.

Czytaj więcej: PRZECIW BEZDOMNOŚCI

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

26 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony (Dz.U. z 2018 r., poz. 88).

Czytaj więcej: INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

15 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 121 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

KODEKS PRACY

12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 108 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

Od 30 listopada 2017 r. obowiązują przepisy regulujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr prowadzony jest  w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Czytaj więcej: KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa