KARY ZA BLOKOWANIE LINII ALARMOWEJ

Od 19 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941)

Czytaj więcej: KARY ZA BLOKOWANIE LINII ALARMOWEJ

LIKWIDACJA GABINETÓW POLITYCZNYCH W SAMORZĄDACH

Od 18 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

Czytaj więcej: LIKWIDACJA GABINETÓW POLITYCZNYCH W SAMORZĄDACH

NOWY SPOSÓB FINANSOWANIA NGOS

Od 28 października 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909)

Czytaj więcej: NOWY SPOSÓB FINANSOWANIA NGOS

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA

Od 11 października 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1888)

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska w zakresie powoływania i kompetencji organów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Od 11 września 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

Czytaj więcej: KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Od 9 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509)

Czytaj więcej: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

WSTĘP MAŁOLETNICH NA SALĘ ROZPRAW

Od 14 lipca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1136).

Czytaj więcej: WSTĘP MAŁOLETNICH NA SALĘ ROZPRAW

ULGI DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ

Od 21 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 132)

Czytaj więcej: ULGI DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ

ZGROMADZENIA CYKLICZNE

Od 2 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 579)

Czytaj więcej: ZGROMADZENIA CYKLICZNE

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Od 15 lutego 2017 r. obowiązuje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 187).

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIE CYWILNE

SKOKi

Od 14 lutego 2017 r. obowiązuje ustawa z 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 245).

Czytaj więcej: SKOKi

RACHUNKOWOŚĆ

Od 26 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61).

Czytaj więcej: RACHUNKOWOŚĆ

BUDŻET PAŃSTWA

Od 17 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa Budżetowa na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r., poz. 108).

Czytaj więcej: BUDŻET PAŃSTWA

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

Czytaj więcej: POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

JAKOŚĆ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007)

Czytaj więcej: JAKOŚĆ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

TRANSPORT KOLEJOWY

Od 30 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1923).

Czytaj więcej: TRANSPORT KOLEJOWY

DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1954)

Czytaj więcej: DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY JST - 9 GRUDNIA

Od 9 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985) Główną zmianą w przepisach jest uwzględnienie finansowania dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Czytaj więcej: DOCHODY JST - 9 GRUDNIA

POZASĄDOWE SPORY KONSUMENCKIE

Od 24 listopada 2016 r. obowiązuje Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

Czytaj więcej: POZASĄDOWE SPORY KONSUMENCKIE

USTAWA „ZA ŻYCIEM”

Od 18 listopada 2016 r. obowiązuje Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

  • świadczeń opieki zdrowotnej;
  • instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Czytaj więcej: USTAWA „ZA ŻYCIEM”

URZĘDY I IZBY SKARBOWE

Od 5 listopada 2016 r. obowiązuje Ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1810)

Czytaj więcej: URZĘDY I IZBY SKARBOWE

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Od 19 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1609)

Czytaj więcej: DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Od 9 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996)  

Czytaj więcej: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

SŁUŻBA KRWI

Od 11 września 2016 r. obowiązuje ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 823)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: SŁUŻBA KRWI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa