DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Od 19 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1609)

Nowelizacja przedłuża na trzy lata (2017-2019) rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno- -wyrównawczego dla województw obowiązujące w 2016 r. wprowadza także inne zmiany o charakterze porządkowym i doprecyzowującym obowiązujące przepisy, dotyczące przekazywanie informacji o wysokości subwencji za pośrednictwem narzędzi elektronicznych oraz określenia wysokości minimalnej kwoty subwencji przenoszonej między jednostkami objętymi podziałem administracyjnym kraju. Przyjęto zasadę, aby przeniesieniu między jednostkami samorządu terytorialnego podlegały wyłącznie kwoty wyższe od najniższego wynagrodzenia.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa