USTAWA „ZA ŻYCIEM”

Od 18 listopada 2016 r. obowiązuje Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

  • świadczeń opieki zdrowotnej;
  • instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zgodnie z art. 10 tej ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Należy jednak podkreślić, że ustawa przewiduje inne formy wsparcia, m.in. rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

  • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  • wsparcia psychologicznego;
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa