DOCHODY JST - 9 GRUDNIA

Od 9 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985) Główną zmianą w przepisach jest uwzględnienie finansowania dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Nowelizacja dostosowuje również przepisy dotyczące dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie, rozliczanie dotacji) w związku koniecznością wyłączenia tej kategorii dzieci z finansowania w ramach tej dotacji. Jak wskazywali twórcy noweli potrzeba zwiększonego wsparcia dla dzieci 6-letnich jest związana ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci oraz i tym samym koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast, jak dotychczas, trzech.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa