JAKOŚĆ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007)

Zmiana ustawy jest podyktowana potrzebą wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” wraz z określeniem dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji. Przepisy ustawy w dotychczasowym brzmieniu nie regulowały zagadnienia znakowania środków spożywczych informacją o kraju pochodzenia.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa