BUDŻET PAŃSTWA

Od 17 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa Budżetowa na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r., poz. 108).

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy ustala się łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 325 428 002 tys. zł. Jednocześnie ustala się łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 384 773 502 tys. zł.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa