ULGI DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ

Od 21 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 132)

Dotychczasowa ustawa przyznawała ulgi m.in.: dzieciom do lat czterech, dzieciom i młodzieży uczącym się, a także studentom, funkcjonariuszom różnych służb mundurowych, osobom niewidomym albo osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz przewodnikom lub opiekunom towarzyszącym w podróży tym osobom, posiadaczom ważnej Karty Polaka, nauczycielom, emerytom i rencistom. Celem nowelizacji jest przyznanie prawa do ulg także dzieciom i młodzieży uczącym się języka polskiego i zdobywającym wiedzę o Polsce poza granicami kraju.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa