GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Od 9 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509)

Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz zdefiniowania działalności „zarządzanie nieruchomościami” oraz „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Uwzględnia ona uwzględnia wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, postulaty niektórych samorządów i organizacji zawodowych związanych z nieruchomościami.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa