LIKWIDACJA GABINETÓW POLITYCZNYCH W SAMORZĄDACH

Od 18 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

Nowelizacja ma na celu zmianę ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i zakłada likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy gabinety polityczne tracą podstawę prawną swojego istnienia i ulegają rozwiązaniu. Rozwiązaniu ulegają również umowy pracowników samorządowych gabinetów politycznych, tj. osób zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa