KARY ZA BLOKOWANIE LINII ALARMOWEJ

Od 19 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941)

Celem nowelizacji ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.) jest wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych, a tym samym zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych – 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa