POMOC SPOŁECZNA

Od 27 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 17 listopada 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 66).

Był to projekt rządowy. Nowelizacja rozszerza katalog przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w domu. Katalog przesłanek, które obligatoryjnie wyłączają obowiązek odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS rozszerzony został o wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego popełnione zarówno na szkodę osoby zobowiązanej, jej rodzeństwa, rodzica, ale również te, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie, lecz nieporadne ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwo.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa