ROZWÓJ LOKALNY Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI – TEKST JEDNOLITY

2 maja 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz. 943). 

Ustawa określa m.in. zasady: organizacji i działania lokalnych grup działania; dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego (SRL), kierowanego przez społeczność; udzielania wsparcia z udziałem funduszy, w ramach których jest finansowany rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa