WYDŁUŻENIE KADENCJI ORGANÓW JST

Od 9 grudnia 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 24 listopada 2022 r., poz. 2418).

Zgodnie z ustawą kadencja:

  • rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw,
  • rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,
  • wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

– która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wydłużenie kadencji organów JST jest konieczne – w ocenie ustawodawcy – ze względu na zbieg terminów wyborów samorządowych oraz do Sejmu i Senatu. Wydłużenie kadencji JST problem kolizji tych wyborów likwiduje. Powoduje natomiast kolizję z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które – zgodnie z kalendarzem) odbędą się na wiosnę 2024 r. 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa