Gospodarka wodna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS5/2019

11 października 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

Projekt przewiduje stworzenie ewidencji melioracji wodnych, która ma stanowić ujednoliconą bazę informacyjną dla planowania odbudowy, przebudowy oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Ewidencja nie będzie już obejmować m.in. dotychczasowych wód istotnych dla rolnictwa oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z nimi funkcjonalnie. Rozporządzenie określa też na nowo sposób prowadzenia ewidencji, zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych, oraz ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa