Energia ze źródeł odnawialnych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS5/2019

10 października 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

Projekt przewiduje, że w przypadku instalacji modernizowanych ilość i wartość energii elektrycznej z OZE w ramach aukcji w 2020 r. pozostanie na poziomie „zero”. Szacuje się, iż w związku z realizacją aukcji w 2020 r. powstaną instalacje wykorzystujące:

  • energię promieniowania słonecznego – 1000 MW,
  • energię promieniowania słonecznego – 500 MW,
  • hydroenergię – 20 MW,
  • hydroenergię – 10 MW,
  • biogaz rolniczy – 20 MW,
  • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej – łącznie 10 MW,
  • biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy – 100 MW.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa