Szkolnictwo specjalne

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS5/2019

3 października 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Zaprojektowane zmiany umożliwią chorym uczniom klas dotychczasowego czteroletniego technikum, realizację w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia oraz ramowy plan nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, a po powrocie technikum, uczeń uzupełni obowiązkowe zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz praktycznej nauki zawodu w sposób ustalony przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu leczniczego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa