Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wielskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju oraz „Paktu dla obszarów wiejskich”

Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa