Likwidacja użytkowania wieczystego

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 1/2023

18 stycznia 2023 r. Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD257).

Projekt stanowi kontynuację polityki obecnego rządu, zmierzającego do likwidacji użytkowania wieczystego. Podobnie jak poprzednia wersja z 2018 r. (etap I) projekt zakłada przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Tym razem skorzystać mają przedsiębiorcy. Strona samorządowa KWRiST projekt zaopiniowała negatywnie, ponieważ projekt nie przewiduje żadnej rekompensaty dochodów JST utraconych na skutek likwidacji użytkowania wieczystego. Wzrost dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (jednorazowa i w jednym roku) w żaden sposób nie może być traktowany jako rekompensata stabilnego dochodu w postaci rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa