Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

11 września 2020 r. – zakończyło się 15., dwudniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie postanowili m.in. o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (inicjatywa grupy senatorów), określającej zasady i tryb utworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Tworzyłyby go gminy województwa pomorskiego o silnych powiązaniach funkcjonalnych i zaawansowanych procesach urbanizacyjnych. W jego skład wchodziłyby te powiaty, których co najmniej połowa gmin należy do związku metropolitalnego, a także miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

Unia Metropolii Polskich

4 września 2020 r. – Unia Metropolii Polskich wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów w sprawie awarii rurociągu do oczyszczalni Czajka. „Zaistniała awaria rurociągu przesyłającego ścieki, to zdarzenie nagłe i nadzwyczajne, dotykające swoimi skutkami nie tylko Warszawę ale również mieszkańców miast i gmin położonych w dolnym biegu Wisły. W takich przypadkach rządowe wsparcie w likwidacji problemu jest oczywiste i pożądane, tym bardziej że tylko rząd ma możliwość zaangażowania wojska.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

RADA MINISTRÓW

20 sierpnia 2020 r. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z uchwałą w tej sprawie – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów. Rząd dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

12 sierpnia 2020 r. – Minister Edukacji Narodowej podpisał 5 rozporządzeń, które określają zasady funkcjonowania szkół od 1 września 2020 r. w czasie epidemii COVID-19. Są to:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389).

Czytaj więcej: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Unia Miasteczek Polskich

18 września - WARSZAWA

Odbyło się walne zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich . "Podsumowaliśmy 2019 rok, ale to, co najważniejsze przed nami. Jesteśmy zmotywowani do dalszej intensywnej pracy. Naszym celem jest ciągłe wzmacnianie roli Unii jako rzecznika samorządu terytorialnego i ważnego partnera dla instytucji państwa polskiego".  Nowym prezesem Unii Miasteczek Polskich został burmistrz małopolskich Proszowic Pan Grzegorz Cichy.  Gratulujemy wyboru! Czytaj więcej ...

 

Zgłoś kandydatów do Nagrody imienia Jerzego Regulskiego!

Trwa V edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Do 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia!

Czytaj więcej: Zgłoś kandydatów do Nagrody imienia Jerzego Regulskiego!

 

Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie

Władze Miasta na sfinansowanie inwestycji wybrały formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 4 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowych obiektów dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Gospodarzami wydarzenia były władze Miasta Piastowa oraz Warbud S.A. –partner prywatny zrealizowanej inwestycji. Czytaj więcej ...

 

Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach

– stan po I połowie 2020 r.

Przedmiotowa analiza przedstawia obraz procentowego wykonania planowanej liczby jednostek sprawozdawczych w ryczałcie PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej) na 2020 r. (Jl,i+1), wg stanu na 30 czerwca 2020 r., za okres styczeń-czerwiec 2020 r., dla szpitali zakwalifikowanych do I i II stopnia PSZ. Dane wykorzystane w raporcie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, a zostały udostępnione Związkowi Powiatów Polskich przez Ministerstwo Zdrowia w ramach prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czytaj więcej ... 

 

Szansa dla samorządów na dofinansowanie

w ramach programu EUCF

DO 2 PAŹDZIERNIKA 2020 R. PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW!

Polskie miasta i gminy mogą otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Czytaj więcej ...

 

IV Międzynarodowe Forum Partnerstwa

Publiczno-Prywatnego w formacie online

22-23 września – PŁOCK

Miasto Płock już po raz czwarty zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 postaci wirtualnej konferencji. Czytaj więcej ...

 

6. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020

5-6 października – LUBLIN

Temat przewodni najbliższej edycji Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Już po raz szósty Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. W ramach tegorocznej edycji zamierzamy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Pragniemy w ramach zaplanowanych debat przeprowadzić dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020.  Czytaj więcej ... 

 

XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

7-8 października 2020 r. – KATOWICE, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tegoroczna edycja Forum tradycyjnie połączy liderów samorządu i biznesu. Bogata tematyka 6 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, takie jak: Gala Inwestorów Samorządowych, strefy eksperckie, wystawy targowe i promocyjne, będą doskonałym miejscem do pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Czytaj więcej: XVIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW

 

Komunikat – ósme posiedzenie Zarządu ZMP online

Podczas posiedzenia on-line Zarządu ZMP 28 sierpnia podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad systemowymi zmianami w gospodarce odpadami.

Czytaj więcej: Komunikat - ósme posiedzenie Zarządu ZMP online

 

Fundusz Inwestycji Lokalnych

– „tarcza samorządowa” dla gmin i powiatów

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4 / 2020

Uchwałą nr 102 z 24 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP poz. 662) Rada Ministrów utworzyła Fundusz Inwestycji Lokalnych. Obejmuje on 12 mld zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i jest przeznaczony na wsparcie inwestycji gmin i powiatów (województwa nie zostały objęte działaniem funduszu). Będzie to pierwsze realne finansowe wsparcie samorządów w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią i ograniczeniami wprowadzonymi w celu jej zwalczania.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2021 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Prawo budowlane

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY – SAS 4 / 2020

31 lipca 2020 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj więcej: Prawo budowlane

 

Wynagrodzenia nauczycieli

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2020

4 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj więcej: Wynagrodzenia nauczycieli

 

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

realizowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego

BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4/2020 - PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Jak co roku okres wakacyjny lipiec-sierpień to czas, kiedy Oddziały Wojewódzkie NFZ publikują na swoich stronach internetowych ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego np. http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-zachodniopomorskiego-ow-nfz/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/. Termin składania wniosków na rok 2021 to 1 września 2020 r. Wnioski rozpatrywane są najczęściej według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej: Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu...

 

Wiktoria 1920 – podsumowanie obchodów stulecia

Bitwy Warszawskiej i wydarzeń związanych

z wojną polsko-bolszewicką

Miliony widzów przed telewizorami, setki tysięcy internautów i dziesiątki niewielkich wydarzeń w całej Polsce. Pomimo ograniczeń epidemiologicznych Polacy godnie upamiętnili bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przed nami także następne wydarzenia upamiętniające kolejne bitwy i potyczki wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, bowiem to właśnie sto lat temu miała miejsce jedna z najważniejszych zwycięskich bitew w historii polskiego oręża. Bitwa Warszawska na stałe odmieniła losy nie tylko naszego kraju, ale całej ówczesnej Europy, a w konsekwencji wpłynęła na kształt całego świata, jaki dziś znamy. Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało liczne projekty związane z rocznicą tych wydarzeń. Czytaj więcej ...

 

Korporacje samorządowe

w sprawie wytycznych dla szkół

1 września 2020 r. rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach nauka ma się rozpocząć w trybie stacjonarnym. Organizacje samorządowe wystosowały do Dariusza Piontkowskiego stanowisko, w którym wskazują na problemy oraz ważne – niezbędne do precyzyjnego uregulowania – zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021. Czytaj więcej...

 

Sytuacja finansowa powiatów i miast na prawach

powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT

Czytaj więcej ...

 

Jak gminy wspierają przedsiębiorczość?

Jakie działania powinny podejmować gminy aby wspierać lokalnych przedsiębiorców – to przedmiot badania: „Mechanizmy wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego”, zrealizowanego na przełomie maja i czerwca w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czytaj więcej ...

 

Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów

w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 WAŻNE! 

Dokonanie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) [dalej: „specustawa koronawirusowa”] zawieszenia wielu terminów biegnących w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [dalej: „K.p.a.”] sprawiło wiele problemów organom administracji publicznej. Zawieszenie to dotknęło bowiem m.in. terminów na zapoznanie się przez stronę ze zgormadzonym materiałem dowodowym w sprawie, tj. termin wyznaczany zawiadomieniem opartym o przepis art. 10 § 1 K.p.a.

Czytaj więcej: Jak w trakcie zawieszenia wielu terminów w postępowaniu administracyjnym wydać decyzję?

 

Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 WAŻNE! 

Szanowni Samorządowcy, w dobie pandemii koronawirusa w Polsce mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano, że pacjenci zdiagnozowani pod kątem osteoporozy w bardzo znaczący sposób przestali realizować recepty na leki, niezbędne do kontynuacji terapii tej niebezpiecznej choroby. Tymczasem przerwanie ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań, a co za tym idzie – niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Fundacja Wygrajmy Zdrowie zwraca się z prośbą o zaopiekowanie się seniorami chorymi na osteoporozę i pomoc im w dostępie do lekarza i leków w dobie epidemii COVID – 19, celem kontynuacji leczenia osteoporozy.

Czytaj więcej: Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

 

Zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych

W załączeniu przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa