Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

14 czerwca 2022 r. obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. skutki wejścia w życie uchwalonej 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Resort obliczył, że 98% pracowników w ochronie zdrowia będzie uprawnionych do podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. 

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

14 czerwca 2022 r. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

13 czerwca 2022 r. Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów z apelem o pilną waloryzację stawek za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Zapraszamy na II Forum Miasteczek Polskich!

21-22 września 2022 r. - Warszawa

fmp 2022 poziom

Zachęceni frekwencyjnym i merytorycznym sukcesem I Forum Miasteczek Polskich, a także bardzo pozytywnymi opiniami samorządowców i partnerów biznesowych, przystępujemy do organizacji kolejnego Forum Miasteczek Polskich, które odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 r. w Warszawie. II Forum Miasteczek Polskich – dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu – przygotowujemy z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych. W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Czytaj więcej ...

 

Odbyło się kolejne Kobiece Forum Samorządowe!

RELACJA

Z inicjatywy Anny Grygierek, Przewodniczącej Prezydium Kobiecego Forum Samorządowego i Wiceprzewodniczącej Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP), w dniach 20-21 czerwca 2022 r., odbyło się kolejne spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego. Spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego w Lidzbarku Warmińskim upłynęło pod hasłem „Siła napędowa w samorządzie – aktywnie, społecznie, lokalnie!”. Czytaj więcej ...

 

Zwycięzcy oraz mistrzowie Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2021 uhonorowani

RELACJA

Podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się 8 i 9 czerwca br. w Mikołajkach, odbyła się uroczysta gala wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. Czytaj więcej ...

 

X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2022

30 czerwca 2022 r. – Warszawa

FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO, organizowane od 2011 roku, z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi. Czytaj więcej ...

 

SAS partnerem medialnym Rankingu Gmin Woj. Pomorskiego

Z przyjemnością informujemy, że partnerem medialnym Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022 jest SAS Serwis Administracyjno Samorządowy. Dziękujemy bardzo! Czytaj więcej ...

 

Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

RYNEK ENERGII

Dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycje w odnawialne źródła energii nie są nowością. Wymagają jednak stałej uwagi i przemyślanego rozwoju, wraz ze zmianami na rynku. PGE odpowiada na te potrzeby i zaprasza do wspólnego przejścia przez zieloną zmianę.

Czytaj więcej: Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

 

Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

Osoby, które straciły pracę, zanim zdobędą nowe zatrudnienie mogą liczyć na różne formy wsparcia, zarówno z urzędu pracy, jak i od samorządu. Wśród najpopularniejszych wymienia się zasiłek dla bezrobotnych, ale także różnego rodzaju dotacje z UE lub PUP na podjęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

 

Za nami XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

RELACJA

8 i 9 czerwca 2022 roku w Mikołajkach po raz XXVIII odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Przez dwa dni włodarze powiatów, miast na prawach powiatu, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i eksperci dyskutowali o sprawach najistotniejszych dla powiatów. Czytaj więcej ...

 

Jubileuszowa konferencja

z okazji XXX-lecia Forum Sekretarzy Samorządów

Polski Południowej w Niepołomicach

RELACJA

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się uroczysta konferencja z okazji XXX-lecia Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, działającego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji ośrodku regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Czytaj więcej ...

 

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego w Łodzi

RELACJA

27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad miast i gmin z 1990 roku, w łódzkim Orientarium, świętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ogólnopolską konferencję: Samorząd terytorialny wobec wyzwań politycznych i cywilizacyjnych otworzyli: Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi oraz prof. dr hab. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Czytaj więcej ...

 

Konwent Wójtów, Burmistrzów,

Prezydentów Województwa Świętokrzyskiego

RELACJA

31 maja, odbyło się kolejne spotkanie członków Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, któremu przewodniczył Prezes Związku, a zarazem Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast tym razem spotkali się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. W obradach uczestniczył także przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, przedstawiciel samorządu amerykańskiego Lloyd Halverson oraz prezes WFOSiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński.

Czytaj więcej: Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Województwa Świętokrzyskiego

  

Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony

interesów gmin posiadających spółki komunalne

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 3 / 2022

W dniu 13 kwietnia 2022r., za sygn. III CZP 54/22, Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, odpowiadając na pytanie:

„Czy w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu, polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, istnieje pomiędzy spółką i tymi gminami bierne współuczestnictwo konieczne, gdy z uwagi na postawę poszczególnych wspólników (gmin) w sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, wspólnicy nie mogą realizować przysługujących im praw korporacyjnych, co może usprawiedliwiać żądanie rozwiązania spółki?”

Czytaj więcej: Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony interesów gmin posiadających spółki komunalne

 

Prawo oświatowe – wojna w Ukrainie

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2022

28 kwietnia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Czytaj więcej: Prawo oświatowe – wojna w Ukrainie

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

– wykonanie orzeczenia TK

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2022

28 kwietnia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Czytaj więcej: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wykonanie orzeczenia TK

 

Kolejna zmiana Prawa wodnego

– wielomilionowe kary dla gmin?

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 3 / 2022

Niepełne wdrożenie przez Polskę tzw. dyrektywy ściekowej (na co termin był do końca 2015 r.) wymusza kolejne zmiany w przepisach Prawa wodnego w odniesieniu do wyznaczania aglomeracji. Tym razem odpowiednie regulacje prawne zawierać ma, wniesiony do Sejmu dnia 10 maja 2022 r., rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2022 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

 

Stanowiska przyjęte podczas XXXVI Zgromadzenia

Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

Relacja

XXXVI ZO ZGWRP przyjęło trzy stanowiska: „w sprawie stan budżetów jednostek samorządu terytorialnego, – wpływ zmian ustawy o dochodach JST na kondycję finansową gmin”, „w sprawie realizacji przez JST zadań oświatowych i ich finansowania” i „w sprawie zmian do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Treść stanowisk dostępna jest w załączonych plikach. Czytaj więcej ...

 

100 proc. samorządów otrzymało bezzwrotne dofinansowanie

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków. Wiemy, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego właśnie tam kierujemy kolejne wsparcie finansowe. Czytaj więcej ...

 

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

ekogmina2022 600x150

15-16 września 2022 r. - Gdańsk

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. W tym roku obradujemy w dniach 15 – 16 września w Gdańsku, w Hotelu SADOVA. EKOGMINA to konferencja z pięcioletnią tradycją. Od 2018 roku jest skuteczną platformą wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach.

Czytaj więcej: EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

 

Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski

uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

17 maja br. wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczył burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny Robertowi Jaworskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Czytaj więcej: Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

Giełda pomysłów mieszkaniowych

Domy modułowe, radykalna zmiana sposobu myślenia o mieszkaniu, przepisy pozwalające na szybkie przekształcenie pustostanów w mieszkania - to tylko niektóre koncepcje zaprezentowane podczas wtorkowego posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Czytaj więcej: Giełda pomysłów mieszkaniowych

 

Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej

dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30 czerwca 2022 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zeszłoroczna nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej wymusza na gminach, które objęły systemem również nieruchomości niezamieszkałe, zmianę uchwały w sprawie opłaty śmieciowej uiszczanej przez właścicieli tych nieruchomości do końca czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej: Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa