Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 grudnia 2019 r. – zakończyło się drugie posiedzenie Sejmu IX kadencji. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

17 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez Ministra Rozwoju.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

10 grudnia 2019 r. – w siedzibie Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza spotkali się z dziennikarzami przedstawiciele ogólnopolskich korporacji samorządowych.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Czytaj więcej: „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” – nowa publikacja ZPP

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Powiaty: Augustowski, Ostródzki, Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Czytaj więcej ...

 

XII Ogólnopolska Konferencja, pt.: „System gospodarki odpadami

w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego”

30 stycznia - 1 lutego 2020 r. - KRAKÓW

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami serdecznie zaprasza Przedstawicieli samorządów do udziału w organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.  w Krakowie XII Ogólnopolskiej Konferencji, pt.:  „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego”. Konferencja odbędzie się w dniach 30  Stycznia – 1 lutego 2020r.  w Hotelu QUBUS w Krakowie.

Czytaj więcej: XII Ogólnopolska Konferencja, pt.: „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu...

 

Kobiece Forum Samorządowe

18-19 lutego 2020 r. – JAWOR

Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia, Przewodnicząca Kobiecego Forum Samorządowego i Wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wiejskich RP serdecznie zaprasza na kolejne KOBIECE FORUM SAMORZĄDOWE! Spotkanie odbędzie się w Jaworze w dniach 18/19 lutego 2020. Tym razam tematem form będzie FINANSOWANIE OŚWIATY PRZEZ SAMORZĄDY -
OSZCZĘDZANIE CZY OPTYMALIZOWANIE?  
Czytaj więcej ...

 

XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

26-27 lutego 2020 r., – KIELCE

Wielkimi krokami zbliżają się XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Poprzednia, a za razem jubileuszowa edycja zgromadziła w Targach Kielce 62 firmy z 8 krajów. Wartym podkreślenia jest fakt, że do Targów Kielce przyjeżdżają nie tylko największe polskie firmy z branży komunalnej. Na jubileuszowej edycji swoimi produktami pochwalili się Belgowie, Francuzi, Koreańczycy, Niemcy, Rumuni, Szwajcarzy oraz Włosi. Gośćmi specjalnymi tegorocznych XXI Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami będą Marek i Edek, czyli najbardziej rozpoznawalni złomiarze w naszym kraju. Czytaj więcej ...

 

XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

23-24 marca 2020 r. – WARSZAWA

Informujemy, że XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sangate, w dniach 23-24 marca 2020. Prosimy o zarezerwowanie terminu. Czytaj więcej ...

 

Próba racjonalizacji procesów zmiany granic gmin

Z GMIN - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2019

4 listopada 2019 r. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Toruniu konferencję pn. „Racjonalizacja procesów zmiany granic gmin”. Konferencja, która zgromadziła wielu przedstawicieli gmin dotkniętych lub zagrożonych procesami podziałowymi służyła przede wszystkim zaprezentowaniu założeń zmian w ustawie o samorządzie gminnym, odnoszących się do procesów zmian granic. Jest to kolejny i konsekwentny krok Związku w kierunku unormowania procesów podziałowych. SAS w tym zakresie zamieszczał już moje wypowiedzi w numerach: 9 (248) w 2016 r. oraz 2 (265) w 2019 r., których przedstawiałem nasz punkt widzenia i kolejne działania.

Czytaj więcej: Próba racjonalizacji procesów zmiany granic gmin

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

w samorządzie terytorialnym – kiedy je wprowadzić?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2019

CZYM SĄ PPK I KIEDY POJAWIĄ SIĘ W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM?

Od 1 stycznia 2019 r. stopniowo wprowadzane są w Polsce pracownicze plany kapitałowe – jeden z instrumentów oszczędzania na przyszłe emerytury zaliczany do obecnego trzeciego filara systemu emerytalnego. Także jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) od początku 2021 roku. To wyzwanie nie tylko dla osób kierujących poszczególnymi jednostkami, ale stojące przed wszystkimi osobami zatrudnionymi w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkami, samorządowych zakładach budżetowych oraz niektórych samorządowych osobach prawnych.

Czytaj więcej: Pracownicze Plany Kapitałowe w samorządzie terytorialnym – kiedy je wprowadzić?

 

Zasady postępowania dla organów samorządowych

w zakresie RODO na przykładzie ukaranej gminy

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2019

Na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego została nałożona kara 40 000 zł za naruszenie przepisów RODO. Omawiana decyzja powinna stanowić drogowskaz postępowania dla organów samorządowych, w zakresie wypełniania wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach

Zmienione zasady funkcjonowania PSZOK-ów

  TEMAT NUMERU     ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2019

6 września 2019 r. weszła w życie zasadnicza część ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579), dalej: nowelizacja, dotycząca zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzone nią zmiany są niezwykle istotne dla wszystkich gmin w Polsce (a także związków międzygminnych, którym powierzono zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku). Wymuszają one na organach tychże gmin (oraz związków) podjęcia szeregu działań zmierzających do dostosowania aktualnych gminnych (związkowych) systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

Nowe zasady gospodarowania odpadami

komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych

AKTUALNOŚCI / ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2019

Lipcowa nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) zmienia zasady uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w gminnych systemach odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z brzmieniem nowo dodanego art. 6 c ust. 2 c u.c.p.g., właściciele nieruchomości niezamieszkałych samodzielnie zadecydują o dalszym zagospodarowaniu ich odpadów. Znowelizowana ustawa weszła w życie 6 września 2019 r., jednak brzmienie przepisu pozostawia wątpliwości, od kiedy właściciele nieruchomości niezamieszkałych w praktyce zyskują uprawnienie do decydowania o uczestnictwie w systemie gminnym.

Czytaj więcej: Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych

 

Spalarnie odpadów w rzeczywistości

prawnej po ostatnich zmianach w przepisach

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS 6 / 2019

Rozmawiamy z Grzegorzem Gilewiczem, dyrektorem PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie w sprawie zakończonego postępowania na dostawę odpadów do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie oraz tego, jak funkcjonują tego typu instalacje po zmianach, które dotykają wszystkie gminy w Polsce, a które wprowadzono z dniem 6 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579).

Czytaj więcej: Spalarnie odpadów w rzeczywistości prawnej po ostatnich zmianach w przepisach

 

Piła zawiązuje samorządową Koalicję 

na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2019

Dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta Piły i Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” mieszkańcy północnej Wielkopolski będą mieli szansę diagnozować i leczyć osteoporozę.

Dnia 5 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Piły został podpisany list intencyjny, zawiązujący samorządową Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie. Sygnatariusze listu, na czele z prezydentem Piotrem Głowskim, zobowiązali się do wspólnego działania w celu zapewnienia mieszkańcom Piły i północnej Wielkopolski dostępu do wczesnej diagnostyki osteoporozy i edukacji zdrowotnej na temat tej groźnej, a niedocenianej choroby.

Czytaj więcej: Piła zawiązuje samorządową Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie

 

Wywiad z Szymonem Chrostowskim

– Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Od jak dawna działa Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”?

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2004 roku przez pacjentów i lekarzy. Ma na celu promowanie problematyki zdrowotnej i chorób cywilizacyjnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzimy działania edukacyjne w obszarze zdrowia zorientowane na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Czytaj więcej: Wywiad z Szymonem Chrostowskim – Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

 

Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania

Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Powiat Wałecki w 2018 r. rozpoczął intensywne działania na rzecz profilaktyki oraz diagnostyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom. Na zaproszenie Starosty Wałeckiego 21 września 2018 r. przybyła do Wałcza delegacja na czele z panią prof. dr hab. med. Ewą Marcinowską-Suchowierską. Nasz gość zawodowo związany jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP oraz należy do Grupy Ekspertów ds. Osteoporozy. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi w wieku senioralnym.

Czytaj więcej: Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

 

Prawie trzymilionowa kara za wyciek danych

dla spółki prowadzącej sklepy internetowe

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS5/2019

Jakie wnioski powinien wyciągnąć każdy administrator danych z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 10 września 2019 r.

WYCIEK DANYCH to hasło pojawia się niezwykle często w różnego rodzaju doniesieniach medialnych. Serwisy internetowe informowały swoich czytelników w ostatnich dniach o wycieku danych klientów spółki mFinanse S.A. (grupa mBanku) czy spółki PKO Leasing S.A. – obie organizacje padły ofiarą hakerów.

Czytaj więcej: Prawie trzymilionowa kara za wyciek danych dla spółki prowadzącej sklepy internetowe

 

O racjonalizacji procesów zmiany granic gmin w Toruniu

Na zaproszenie Związku Gmin Wiejskich RP wójtowie z całego kraju spotkali się w Toruniu, aby rozmawiać o racjonalizacji procesów zmian granic. Ich zdaniem ustawa z 1990 roku potrzebuje nowelizacji, bo daje prawo miastom oraz większym gminom do przejmowania gruntów mniejszych samorządów. 

Czytaj więcej: O racjonalizacji procesów zmiany granic gmin w Toruniu

 

XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

Już po raz dwudziesty Instytut Pracy i Spraw Socjalnych otwiera coroczną edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi i zaprasza do uczestnictwa firmy i urzędy administracji publicznej.

Czytaj więcej: XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa