baner30listopad

 

 

Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

25 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

23 listopada 2022 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2701).

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

18 listopada 2022 r. w Tarnowskich Górach obradował Zarząd Związku Miast Polskich.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych


 

II edycja Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego

1 grudnia 2022 r. - Łódź

rg2022 txt

W 2022 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi organizuje II edycję Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego! Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Partnerem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowego w Łodzi jest Urząd Statystyczny w Łodzi. Czytaj więcej ...

 

Wyzwania finansowe dla współpracy

JST z bankami w erze kryzysów

7 grudnia 20222 r. - Warszawa

590x100 final

Podczas tegorocznego Forum poruszone zostaną tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowane zostanie także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022. Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także inwestycje JST i bariery w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020, a programami perspektywy 2021-2027. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022

7 grudnia 2022 r. - Olsztyn

Ranking Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Olsztynie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Olsztyna i Elbląga. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego

5 grudnia - Kielce

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Świętokrzyskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatuCzytaj więcej ...

 

12. Forum Rozwoju Mazowsza

6-7 grudnia - Warszawa

Dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń, 3 strefy tematyczne, 18 debat, ponad 40 Partnerów i 80 ekspertów – tak będzie wyglądało 12. Forum Rozwoju Mazowsza poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Czytaj więcej ...

 

Ranking Gmin Małopolski

7 grudnia - Kraków

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

 

Ranking Gmin Lubelszczyzny

9 grudnia - Lublin

FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje szóstą edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

 

Ranking Gmin Woj. Dolnośląskiego

16 grudnia - Wrocław

Tegoroczna edycja jest drugą edycją Rankingu w Województwie Dolnośląskim. Partnerem merytorycznym Ranking Gmin jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Ocenie poddawane będą wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego tworząc dwie odrębne kategorie oceny wskaźników.

 

Wyniki Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022

RELACJA

rgwp

Czołowe miejsca w kategorii wojewódzkiej oraz rodzaju zajmują te same gminy co rok temu, ale na kolejnych pozycjach są spore przetasowania. Wśród liderów w powiatach mamy 5 zmian. Dynamikę rankingu podsumowuje statystyka ilości gmin, które zachowały swoją pozycję z 2021 roku. W rankingu wojewódzkim 9 gmin na 119 (7,56%) utrzymało zeszłoroczną lokatę, w powiatowym 58 na 119 (48,74%) a w kategorii rodzaj gminy 17 na 119 (14,29%). Wśród gmin miejskich na tej samej pozycji mamy 7 samorządów z 18 (38,89%), miejsko-wiejskich 5 z 20 (25,00%) a wiejskich 5 z 81 (6,17%). Listę laureatów oraz pełny ranking znajdą Państwo na stronie: 

https://gdansk.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2022

 

 

Zmiany w ustawie o dochodach samorządów

– dodatkowe wsparcie finansów JST?

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022 

Potrzebą wsparcia samorządów w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła rząd tłumaczy uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Zmiany w ustawie o dochodach samorządów – dodatkowe wsparcie finansów JST?

 

Maksymalna cena prądu dla samorządów,

MŚP i podmiotów użyteczności publicznej pod warunkiem

złożenia oświadczenia do 30 listopada 2022 roku!

pge 30 lis1 

PGE, przypomina, że do 30 listopada 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz inne podmioty uprawnione ustawowo mogą składać oświadczenia w ramach Tarczy Solidarnościowej, dzięki którym skorzystają z zagwarantowanej maksymalnej ceny prądu.

Czytaj więcej: Maksymalna cena prądu dla samorządów, MŚP i podmiotów użyteczności publicznej pod warunkiem...

 

Kolejne ułatwienia w budowaniu 

–  projekt nowelizacji Prawa budowlanego

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022 

Możliwość budowy domów jednorodzinnych o powierzchni poniżej i powyżej 70 m2 według jednolitej procedury, utworzenie Bazy Projektów Budowlanych, mniej formalności przy przystąpieniu do użytkowania budynku – to niektóre zmiany przewidziane w rządowym projekcie nowelizacji Prawa budowlanego.

Czytaj więcej: Kolejne ułatwienia w budowaniu – projekt nowelizacji Prawa budowlanego

 

Regionalne Rankingi Gmin

ranking gmin 2022

Ośrodki Regionalne FRDL, we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, od wielu lat prowadzą regionalne Rankingi Gmin. W roku 2021 nagrody zostały przyznane w 10 regionach, w których działają ośrodki FRDL. W 2022 roku Rankingi planowane są prawie w całej Polsce.

 

BGK: Aktywność inwestycyjna samorządów wzrasta,

najbardziej w infrastrukturę drogową

Pomimo trudnej sytuacji na rynku rośnie aktywność inwestycyjna samorządów, które poprzez realizowane projekty rozwijają najbliższe otoczenie w sposób zrównoważony. Takie wnioski wynikają z raportu „Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych i sytuacji finansowej polskich samorządów” przygotowanego przez BGK. Czytaj więcej ...

 

Jak zapewnić węgiel dla mieszkańców gmin?

PGE

PGE wb 590x160

Jednym z głównych założeń bezpieczeństwa energetycznego państwa jest zapewnienie Polakom energii elektrycznej i ciepła. W obecnej sytuacji jest to nierozerwalnie związane z dostępnością węgla. Za to odpowiada m.in. Grupa PGE, największe przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce. PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, już od końca września sprzedaje importowany węgiel. Jednocześnie, sprzedaż węgla brunatnego uruchomiła także spółka PGE GiEK. Kto zatem może kupić węgiel od PGE?

Czytaj więcej: Jak zapewnić węgiel dla mieszkańców gmin?

PGE wk 590x160

 

Rynek energii w obliczu kryzysu

RYNEK ENERGII - SAS 5/2022

Zbliżający się sezon zimowy dla wielu samorządów oznacza konieczność zawarcia nowych umów na dostawy energii elektrycznej. W tym roku sytuacja rynkowa – nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – zmieniła się diametralnie w związku z kryzysem sektora energetycznego, będącym skutkiem agresji Rosji na Ukrainę.

Czytaj więcej: Rynek energii w obliczu kryzysu

 

Gospodarowanie ściekami komunalnymi 

– nowe obowiązki i kary pieniężne dla gmin

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022 

9 sierpnia 2022 r. weszła w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1549). Dokonują one m.in. znacznych modyfikacji w regulacjach służących realizowaniu przez gminy zadania własnego z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych. Wprowadzone zmiany wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie gmin i stworzeniem systemu administracyjnych kar pieniężnych za ich niewykonywanie. Ustawodawca nakazał również dostosowanie niektórych uchwał rad gmin do nowego stanu prawnego oraz podjęcie innych działań przez organy gmin.

Czytaj więcej: Gospodarowanie ściekami komunalnymi – nowe obowiązki i kary pieniężne dla gmin (3)

 

Kara administracyjna za naruszenie obowiązków przewidzianych

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH - 5/2022

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt III OPS 1/21

Można odstąpić od nakładania kar administracyjnych, przewidzianych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powołując się w tym zakresie na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej: Kara administracyjna za naruszenie obowiązków przewidzianych w ustawie o utrzymaniu czystości i...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa