Prawo przedsiębiorców

AKTUALNOŚCI / SAS 6 / 2017

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo przedsiębiorców.

Założeniem nowych przepisów jest stworzenie korzystnych i stabilnych warunków do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców. Projektodawcy proponują m.in. ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz urzędów stanowiących wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo gospodarcze. Ponadto proponuje się stworzenie bardziej przyjaznej i partnerskiej relacji między administracją a przedsiębiorcami m.in. poprzez wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej i tzw. „ulgi na start”, polegającej na tym, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Proponuje się także zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami oraz likwidację zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej. Projekt zakłada także powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa