Nowe zadania Inspekcji Drogowej

AKTUALNOŚCI / SAS 6 / 2017

21 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Twórcy nowelizacji zakładają przeniesienie wszystkich kompetencji związanych z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa