Inspekcja Ochrony Środowiska

AKTUALNOŚCI - SAS 1/2018

26 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony (Dz.U. z 2018 r., poz. 88).

Nowelizacja wprowadza rozwiązania, których celem jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Rezultatem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa