Centralna ewidencja pojazdów

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS5/2019

9 października 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w niniejszym projekcie rozszerzono zakres danych, udostępnianych poszczególnym podmiotom, o dane dotyczące wymiany drogomierza oraz odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli – odpowiednio do realizowanych przez te podmioty zadań.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa