Rozwój Obszarów Wiejskich

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 2 /2020

25 lutego 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Projekt ustawy przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ustanowionemu rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. (Dz.U. poz. 76) Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Do zadań Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych należy w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych. Projektowana ustawa zawiera również przepisy umożliwiające udzielanie kołom gospodyń wiejskich
w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. W projekcie zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa