Działy administracji rządowej

AKTUALNOŚCI - SAS 1 / 2021

21 stycznia 2021 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk w trakcie wpisu).

Projekt ustawy dotyczy dostosowania struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiążą się wyzwania wywołane wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu zwiększenie efektywności działania administracji rządowej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa