Program Cyfrowy Powiat – nabór wniosków do 9 września!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4/2022

13 lipca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie zainaugurowany został program Cyfrowy Powiat. W sumie do powiatów trafią 63 mln zł. 

Konferencję otworzył Starosta Garwoliński, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, Mirosław Walicki. Po powitaniu zgromadzonych gości, Starosta wyraził radość z powodu kolejnego etapu cyfryzacji Polski. „Do tej pory, jako starostowie z zazdrością patrzyliśmy na środki, które na ten cel otrzymywały gminy. Wcześniej pandemia, a teraz wojna pokazały, że cyberbezpieczeństwo, a także rozwój e-usług dla naszych mieszkańców są bardzo ważne. Cieszymy się, że nadszedł kolejny etap, w którym mogą uczestniczyć również powiaty” – mówił.
Główne założenia programu zaprezentował Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński. Zaznaczył, że Cyfrowy Powiat to kontynuacja programu Cyfrowa Gmina. „Widzimy, że polskie społeczeństwo zmienia się wraz z rozwojem nowych technologii. Widzimy też, że efekty dotychczasowej pracy są widoczne i że to działanie ma sens” – mówił. Minister przyznał, że na podstawie programu Cyfrowa Gmina widać, że udało się przekonać samorządy do inwestycji w cyberbezpieczeństwo.
W ramach programu do przyznania będą 63 mln zł (w skali całego kraju). Powiat będzie mógł otrzymać od 100 do 350 tys. zł. Do programu może zgłosić się każdy powiat, nie jest wymagany wkład własny. Nabór wniosków rozpoczął się 13 lipca i potrwa do 9 września 2022 r. Z programu Cyfrowy Powiat nie będą mogły skorzystać miasta na prawach powiatu, ponieważ były one brane pod uwagę w programie Cyfrowa Gmina.
Senator Maria Koc podkreślała z kolei, że dostęp do nowych, cyfrowych technologii to nie tylko kwestia jakości życia, ale też kwestia bezpieczeństwa. Ma to też wpływ na rozwój gospodarczy kraju. „To, jak duży i pozytywny wpływ na nasze życie mają nowe technologie przekonaliśmy się w dobie koronawirusa i lockdownu” – mówiła.
O tym, że samorządy dostrzegają potrzeby nie tylko w prostym odtworzeniu sprzętu, ale też w zakresie cyberbezpieczeństwa mówił Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Wyraził nadzieję, że coraz lepsza cyfryzacja będzie coraz lepiej służyła obywatelom.
Dariusz Szustek, starosta łukowski i członek Zarządu Związku Powiatów Polskich podkreślił, jak bardzo istotne jest włączenie powiatów do programu cyfryzacji. Zaznaczył, że wiele starostw mieści się w starszych budynkach, w których do tej pory dostęp do narzędzi cyfrowych był utrudniony. Przyznał, że to bardzo dobry początek współpracy, zaznaczył jednak, że powiaty w dalszym ciągu będą sygnalizowały o swoich potrzebach.

Szczegółowe informacje na temat programu
można znaleźć na stronie: www.gov.pl

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa