Kalendarium 2022 

16.12 - Wrocław – Ranking Gmin woj. dolnośląskiego

...............................................................................................................................................................................

9.12 – Lublin – Ranking Gmin Lubelszczyzny

................................................................................................................................................................................

7.12 - Warszawa - Forum Bankowo-Samorządowe

................................................................................................................................................................................

7.12 - Olsztyn - Gala Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

................................................................................................................................................................................

7.12 - Kraków – Ranking Gmin Małopolski

................................................................................................................................................................................

6-7.12 - Warszawa - 12. Forum Rozwoju Mazowsza

................................................................................................................................................................................

5.12 – Kielce – Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego

................................................................................................................................................................................

1.12 - Łódź – Gala Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego 

................................................................................................................................................................................

29.11 - Rzeszów – Gala Rankingu Gmin Podkarpacia

................................................................................................................................................................................

29.11 - Katowice – Gala Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

................................................................................................................................................................................

25.11 – Bydgoszcz – Ranking Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego

................................................................................................................................................................................

25.11 - Wrocław - Spotkanie Wójtów i Burmistrzów Gmin

z obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego 

................................................................................................................................................................................

24.11 - Warszawa - Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 

................................................................................................................................................................................

24.11 - Goniądz - Gala Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

................................................................................................................................................................................

22-23.11 – Warszawa – XV Smart City Forum

................................................................................................................................................................................

18.11 – Gdańsk – Gala - Ranking Gmin Województwa Pomorskiego

................................................................................................................................................................................

17-18.11 - Katowice - Gala Finałowa Programu Symbol 2022

................................................................................................................................................................................

15.11 - Warszawa - Konferencja inaugurująca prace
nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 r.

................................................................................................................................................................................

14-15.11 - Kraków - IX edycja POLSKIEGO KONGRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

................................................................................................................................................................................

26-27.10 - Forum Mieszkaniowe 2022

................................................................................................................................................................................

25-26.10 - Łódź - Targi Smart City Poland

................................................................................................................................................................................

20-21.10 - Ełk - 11 edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

................................................................................................................................................................................

20-21.10 - Online - V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty
i Samorządu „Edukacja to komunikacja”

................................................................................................................................................................................

19-21.10 - Poznań - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

................................................................................................................................................................................

19-20.10 - Warszawa - VI Krajowy Kongres Sekretarzy

................................................................................................................................................................................

19-20.10 - Toruń - Konferencja "Czas na regiON"

................................................................................................................................................................................

17.10 - Uniejów - Konferencja NIST "Tworzenie przez JST terenów zielonych w przestrzeni publicznej"

................................................................................................................................................................................

17-18.10 – Poznań – Local Trends. Europejskie Forum Samorządowe

................................................................................................................................................................................

10-11.10 - Lublin - VIII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2022

................................................................................................................................................................................

7.10 - Kraków - Konferencja Jubileuszowa z okazji XXX-lecia
Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

................................................................................................................................................................................

26.09 - Uniejów - Mechanizmy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
z województwa łódzkiego w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej”

................................................................................................................................................................................

21-22.09 – Warszawa – II edycja Forum Miasteczek Polskich

................................................................................................................................................................................

13.09 - Gdańsk - Wyzwania dla samorządów w aspekcie czynów suicydalnych wśród dzieci i młodzieży"

................................................................................................................................................................................

24-25.08 - Online - XI Kongres Portalu Oświatowego

„Rewolucyjne zmiany w oświacie od 1 września 2022 r."

................................................................................................................................................................................

30.06 – Warszawa – X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2022

................................................................................................................................................................................

28.06 - Katowice – Zgromadzenie Ogólne ZMP - część II

................................................................................................................................................................................

22.06 – Kraków – Spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

................................................................................................................................................................................

22-23.06 – Warszawa – 25. jubileuszowa Konferencja „Miasta w Internecie”

................................................................................................................................................................................

20-21.06 – Lidzbark warmiński – Kobiece Forum Samorządowe

................................................................................................................................................................................

13-14.06. – Gdańsk – 10. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2022

................................................................................................................................................................................

8-9.06 – Mikołajki – XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

................................................................................................................................................................................

8-9.06 – Berlin – III Kongres Made in Poland 2022

................................................................................................................................................................................

6-7.06 - Lublin - Samorządowy Kongres Trójmorza

................................................................................................................................................................................

6.06. – Niepołomice – Jubileuszowa Konferencja z okazji 30-lecia
Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej

................................................................................................................................................................................

27.05. – Łódź – Ogólnopolska konferencja: Samorząd terytorialny wobec wyzwań politycznych

i cywilizacyjnych. Gala wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego

................................................................................................................................................................................

25-27.05 – Wałbrzych – PR W SAMORZĄDZIE I ADMINISTRACJI "Miasto do odkrycia"

................................................................................................................................................................................

23-24.05 - Warszawa – XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

................................................................................................................................................................................

12.05 – Konferencja naukowa „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”

................................................................................................................................................................................

10-11.05 - Warszawa - IV Krajowy Kongres Forów Skarbników

.................................................................................................................................................................................

10-11.05 – Uniejów – Międzynarodowa konferencja NIST

"Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”

................................................................................................................................................................................

9-10.05 - Online - X Jubileuszowy Kongres
„Obywatele Ukrainy w polskiej szkole – nowe wyzwania oraz szanse”

................................................................................................................................................................................

29.04 – Kielce – „Monitoring przestrzeni publicznej w inteligentnym mieście - Smart City”

................................................................................................................................................................................

28.04 – Online – IT w Administracji

................................................................................................................................................................................

27-28.04 - Warszawa – „Polska Wieś XXI” – kongres o przyszłości obszarów wiejskich”

................................................................................................................................................................................

21.04 – Śliwice – seminarium „Budżety samorządowe

– stabilność dochodów i środki finansowania inwestycji”

................................................................................................................................................................................

11-12.04 – Sopot – Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends

................................................................................................................................................................................

11-12.04 – Mikołajki – VII Europejski Kongres Samorządów

................................................................................................................................................................................

31.03. – Bielsko Biała  Zapraszamy na śniadanie biznesowe

................................................................................................................................................................................

24.03. – Warszawa / Online – IV edycja Ogólnopolskiej Konferencją Oświaty 

i Samorządu – Edukacja to komunikacja

................................................................................................................................................................................

11.03. – Online  Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich - część I startowa

................................................................................................................................................................................

23-24.02 – Kielce – EKOTECH – XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

................................................................................................................................................................................

11.01. – Ranking Gmin Województwa Podlaskiego

................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium 2021

16.12 – Rzeszów – Ranking Gmin Podkarpacia

................................................................................................................................................................................

15.12 – Świebodzin – Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

................................................................................................................................................................................

9.12 – Kielce – Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego

................................................................................................................................................................................

8.12 – Łódź – Ranking Gmin Województwa Łódzkiego

................................................................................................................................................................................

7.12 – Warszawa – Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego

................................................................................................................................................................................

6-7.12 – Mikołajki – VI Europejski Kongres Samorządów
– Regiony jako lokomotywa gospodarcza Europy

................................................................................................................................................................................

2-3.12 – Janów Lubelski – Rankingu Gmin Lubelszczyzny

................................................................................................................................................................................

19.11 – Uniejów – „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek 

samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego"

................................................................................................................................................................................

18.11 – Katowice – Gala Finałowa Symbol 2021

................................................................................................................................................................................

20-21.10 – Kromerowo – X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

................................................................................................................................................................................

13-14.10 - Warszawa - XIII Smart City Forum

................................................................................................................................................................................

11-12.10 – Poznań – Localtrends Europejskie Forum Samorządowe

................................................................................................................................................................................

7-8.10 – Gdańsk – konferencja EKOGMINA 2021

................................................................................................................................................................................

6-7.10 – Katowice – XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

................................................................................................................................................................................

5-7.10 – Kraków – VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości

................................................................................................................................................................................

4-5.10 – Lublin – 7. Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2021

................................................................................................................................................................................

28-29.09 – Uniejów – Konferencja NIST - "Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego"

................................................................................................................................................................................

28-29.09 – Warszawa –  V Krajowy Kongres Sekretarzy

................................................................................................................................................................................

26-29.09 – Toruń – 5. Forum Inteligentnego Rozwoju

................................................................................................................................................................................

23.09 – Kraków  – Green Energy Congress   

................................................................................................................................................................................

21.09 – Uniejów – Seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów"
................................................................................................................................................................................

16-17.09 – Warszawa – Forum Miasteczek Polskich
................................................................................................................................................................................

16-17.09 – Wisła – XVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
................................................................................................................................................................................

29-30.06 – Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza

................................................................................................................................................................................

30.06 – On-line – Samorządowy Kongres Finansowy

................................................................................................................................................................................

23-24.06  – Płock  – VIII Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

................................................................................................................................................................................

10-11.06  – Sadki – Walne Zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich

................................................................................................................................................................................

8-9.06  –  Lublin – VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

................................................................................................................................................................................

28.05 – On-line – konferencja NIST „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”

................................................................................................................................................................................

20.05 - On-line - Webinar: Dotacje udzielane przez JST. Skuteczny nadzór i typowe nieprawidłowości

................................................................................................................................................................................

12-13.05 – Gdynia – Kongres Perły Samorządu 2021

................................................................................................................................................................................

11-12.05 – On-line – III Krajowy Kongres Forów Skarbników

................................................................................................................................................................................

11.05 – On-line – konferencja "Zrównoważone Miasta"

................................................................................................................................................................................

29.04 – On-line – Targi EKOTECH

................................................................................................................................................................................

8.04 – On-line – konferencja NIST "Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst"

................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Konferencje 2020

18.12 - On-oline - Forum Bankowo-Samorządowe 2020 

- Finansowanie JST przez banki w czasach pandemii

................................................................................................................................................................................

16.12 – On-line – Sprawdzone sposoby ograniczania kosztów oświaty w JST - WEBINAR

................................................................................................................................................................................

19.11 – On-line – 24. Konferencja "Miasta w Internecie" 

................................................................................................................................................................................

17-19.11 – On-line – Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu – Edukacja to komunikacja 

................................................................................................................................................................................

17.11 – On-line – Konferencja „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”

................................................................................................................................................................................

15.10 – On-line – X edycja Konferencji Innowacyjna Gmina

................................................................................................................................................................................

15.10 – On-line – Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa

................................................................................................................................................................................

12-13.10 – Gdynia - Kongres Perły Samorządu

................................................................................................................................................................................

7-8.10 – Katowice - XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 

................................................................................................................................................................................

5-6.10 – Lublin - Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2020

................................................................................................................................................................................

30.09 – On-line – Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych

................................................................................................................................................................................

29-30.09 – Ossa – XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP

................................................................................................................................................................................

22-23.09 – On-line - Międzynarodowe Forum PPP

................................................................................................................................................................................

23-25.06 – On-line – Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

................................................................................................................................................................................

6.05 – On-line – Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19

................................................................................................................................................................................

5.03 – Lublin – Konferencja „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”

................................................................................................................................................................................

5-6.03 – Wrocław – Zgromadzenie Ogólne ZMP

................................................................................................................................................................................

3-4.03 – Lublin – Edukacja Przyszłości

................................................................................................................................................................................

27.02 – Warszawa – II Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów 
Terytorialnych Województwa Mazowieckiego

................................................................................................................................................................................

26-27.02 – Kielce – XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

................................................................................................................................................................................

24.02 – Łódź – Konferencja „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”
................................................................................................................................................................................

17-18.02 – Jawor – Kobiece Forum Samorządowe
................................................................................................................................................................................

12.02 – Uniejów – Z tradycją w przyszłość - budowanie tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo”

................................................................................................................................................................................

5-7.02 – Warszawa – Targi ŚWIATŁO 2020

................................................................................................................................................................................

30.01 - 1.02 – Kraków – System gospodarki odpadami w dobie realizacji
modelu gospodarki obiegu zamkniętego

................................................................................................................................................................................

27.01 - Łódź – Konferencja „Rady Seniorów jako element
wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”

................................................................................................................................................................................

21.01 – Warszawa – Konferencja Naukowa 

„Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy JST”
................................................................................................................................................................................

 

Konferencje 2019

 

9-10 grudnia 2019 r. - Radziejowice – Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego 
„Jak sprawnie i skutecznie zarządzać jednostką w dobie malejących przychodów i rosnących kosztów”

................................................................................................................................................................................

12.12 – Warszawa – Forum Bankowo - Samorządowe 2019

................................................................................................................................................................................

28-29.11.2019 r. – Uniejów – IV Forum Inteligentnego Rozwoju

................................................................................................................................................................................

20.11.2019 r. – Grudziądz – Co dalej ze służbą zdrowia? Ogólnopolska konferencja
................................................................................................................................................................................

14-15.11 – Kielce – Kongres Polityki Miejskiej
................................................................................................................................................................................

13-14.11 – Zakopane EduHoryzonty - Zarządzanie oświatą w sercu Europy
................................................................................................................................................................................

24-25.10 – Olsztyn – VII Polski Kongres Przedsiębiorczości

................................................................................................................................................................................

24.10 – Wrocław – Konferencja naukowa  „Samorząd terytorialny.
Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”

................................................................................................................................................................................

16-18.10 – Katowice – 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

................................................................................................................................................................................

16-17.10 – Warszawa – 10. Forum Rozwoju Mazowsza

................................................................................................................................................................................

8.10 – Uniejów – Konferencja „Rola samorządu terytorialnego w budowaniu państwowości”

................................................................................................................................................................................

3-4.10 – Mrągowo – Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

................................................................................................................................................................................

2-3.10 – Katowice - XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

................................................................................................................................................................................

3.10 – Uniejów – Konferencja - „Samorząd terytorialny w trosce o zdrowie mieszkańców”

................................................................................................................................................................................

30.09-02.10 - Katowice - PR w Samorządzie i Administracji Państwowej

................................................................................................................................................................................

26-27.09 – Siedlce – V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019

................................................................................................................................................................................

26.09 – Warszawa (Sejm RP) - Konferencja Miasto Plus

................................................................................................................................................................................

25-26.09 – Płock – Międzynarodowe Forum PPP w Płocku

................................................................................................................................................................................

19-20.09 – Warszawa - IV Krajowy Kongres Sekretarzy

................................................................................................................................................................................

18-19.09 – Ossa - XIX Kongres Gmin Wiejskich

................................................................................................................................................................................

17.09 – Uniejów – Konferencja „Funkcja prewencyjna prawnych form ochrony przyrody”

................................................................................................................................................................................

17.09.2019 - Warszawa - Ogólnopolska Konferencja dotycząca sytuacji szpitali

................................................................................................................................................................................

12-13.09.2019 r. – Warszawa – Konferencja „BGK dla JST”

................................................................................................................................................................................

12.09 – Warszawa – Ogólnopolskie Forum Promocji

................................................................................................................................................................................

12.09 – Warszawa - Ogólnopolskie Forum Skarbników

................................................................................................................................................................................

12.09 – Warszawa - Ogólnopolskie Forum Powiatowych Zarządców Dróg

Czytaj więcej: Konferencje 2019

Konferencje 2018

3-4.12 - Warszawa - Forum Bankowo-Samorządowe

................................................................................................................................................................................

29-30.11 - Uniejów - Konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”

................................................................................................................................................................................

22.11 - Warszawa - IT w Administracji GIGACON 2018

................................................................................................................................................................................

20.11 - Toruń - „Inwestycje Level UP! Toruń 2018”

................................................................................................................................................................................

17.11 - Siedlce - II Mistrzostwa Polski Samorządowców - Runmageddon

Czytaj więcej: Konferencje 2018

Konferencje 2017

6.12 – Warszawa – Konferencja Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

......................................................................................................................................................................................................

6-7.12 - Warszawa - Forum Nowoczesnego Samorządu 2017

......................................................................................................................................................................................................

30.11-01.12 - Rzeszów - VII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

......................................................................................................................................................................................................

29-30.11 - Płock - Międzynarodowe Forum PPP

.................................................................................................................................................................................

Czytaj więcej: Konferencje 2017

Konferencje 2016

......................................................................................................................................................................................................

5.12 – Warszawa - II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016
......................................................................................................................................................................................................

2.12 – Lublin - Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

......................................................................................................................................................................................................

24-25.11 – Zabrze - Międzynarodowa Konferencja “Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

......................................................................................................................................................................................................

17.11 – Kraków - SMART CITY - założenia i perspektywy

......................................................................................................................................................................................................

16.11 – Dubiecko - Konferencja Regionalna PSST

......................................................................................................................................................................................................

Czytaj więcej: Konferencje 2016

Konferencje 2015

......................................................................................................................................................................................................

16.12 – Warszawa - Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania

......................................................................................................................................................................................................

2.12 – Warszawa - Forum Nowoczesnego Samorządu. Zarządzanie i Finanse 2016

......................................................................................................................................................................................................

28.11 - Warszawa - Wielka Gala Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość

......................................................................................................................................................................................................

26-27.11 – Zabrze - V Międzynarodowa Konferencja Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi

.......................................................................................................................................................................................................

Czytaj więcej: Konferencje 2015

Konferencje 2014

......................................................................................................................................................................................................

10.12. / Warszawa / Konferencja "Od diagnozy do strategii
– model planowania rozwoju usług publicznych"

......................................................................................................................................................................................................

10.12. / Warszawa / Konferencja prasowa podsumowująca kampanię „Misja-emisja"

......................................................................................................................................................................................................

1.12. / Warszawa / I Międzynarodowa Konferencja Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

......................................................................................................................................................................................................

Czytaj więcej: Konferencje 2014

Konferencje 2013

......................................................................................................................................................................................................

12.12 - WARSZAWA

Dni Otwarte Elektronicznego Punktu Kontaktowego
w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013

Organizator: Ministerstwo Gospodarki
...................................................................................................................................................................................................... 

10.12 - WARSZAWA / Zjazd Specjalistów ds.ocen okresowych / Organizator: PUBLICZNI.PL
......................................................................................................................................................................................................

Czytaj więcej: Konferencje 2013

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa