Konferencje 2013

......................................................................................................................................................................................................

12.12 - WARSZAWA

Dni Otwarte Elektronicznego Punktu Kontaktowego
w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013

Organizator: Ministerstwo Gospodarki
...................................................................................................................................................................................................... 

10.12 - WARSZAWA / Zjazd Specjalistów ds.ocen okresowych / Organizator: PUBLICZNI.PL
......................................................................................................................................................................................................

9.12 - WARSZAWA
Partycypacja publiczna od kuchni
XIV seminarium w ramach projektu "Decydujmy razem"
......................................................................................................................................................................................................
5.12 - POZNAŃ
Skutki finansowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Organizator: Miasto Poznań, Związek Miast Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich ......................................................................................................................................................................................................

3.12. - WARSZAWA

V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

Organizator: EDS

 

28-29.11 - WARSZAWA

DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne

Organizator: Res Publika Nowa, Instytut Goethego, Narodowe Centrum Kultury
 

28.11. - WARSZAWA

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PORTALU SAMORZĄDOWEGO

Organizator: CKL Public


21-22.11 - WARSZAWA

XI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Organizator: APEXnet

 

20-21.11 - WARSZAWA

Konferencja Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action

Organizator: URZĄD M.ST. WARSZAWY

 

20.11 - WARSZAWA

konferencja "Samorząd 3.0"

Organizator: Forum Od-nowa

 

19.11 - WARSZAWA

konferencja „Przyszłość miast – Miasta przyszłości

Organizator: THINKTANK

 

14.11 - WARSZAWA

Konferencja „Samorządy lokalne a Unia Europejska - w przeddzień 10-lecia akcesji”

Organizator: ZMP
 

7-8.11 KRAKÓW

XI KONGRES MIAST POLSKICH

Organizator: ZMP

 

16-17.10.2013 - WARSZAWA

XXI edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI 
"NOWE PERSPEKTYWY, NOWE PROBLEMY - STARE UWARUNKOWANIA"

Organizator: Centrum Promocji Informatyki

 

16.10.2013 - WARSZAWA

Dzień Samorządowca w ramach RENEXPO® Poland 2013

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w rozwoju samorządów

 

15-16.10.2013 - SEROCK

XIV Kongres Gmin Wiejskich RP
Organizator: ZGWRP

 

11.10 WARSZAWA

Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych

Organizator: ZMP

 

08.10 – WARSZAWA

II FORUM KONTROLERÓW I AUDYTORÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  

7-9.10.2013 - POZNAŃ

TARGI GMINA

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

7-8.10 - POZNAŃ
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

 

3.10 – WARSZAWA

Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie

25.09 - WARSZAWA

E-administracja w Polsce - mit czy fakt?

 

16-17.09 - WARSZAWA

Konferencja Edukacja dla wspólnot lokalnych – inspiracje ze współpracy ponadnarodowej

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

 

16.09 – ON-LINE

DZIEŃ OTWARTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

12-13.09 - GORZÓW WIELKOPOLSKI

V Samorządowe Forum Kultury Związku Miast Polskich

3-5.09 – KRYNICA ZDRÓJ

VII FORUM REGIONÓW
XIII FORUM EKONOMICZNE

 

21-23.08 – ZAKOPANE

LUKA FINANSOWA, POMOC PUBLICZNA, TRWAŁOŚĆ I ZMIANY
W PROJEKTACH UNIJNYCH (RPO, POIG, POIŚ, PORPW).
WSKAZÓWKI NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ 2014-2020

 

24.06 - WARSZAWA

Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - Usługi Społeczne 

 

18.06 - WARSZAWA

Poprawienie jakości życia mieszkańców dzięki polityce mobilności zrównoważonej

 

12.06 - WARSZAWA

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

 

11-13.06 - ŚWIDNICA

IV Ogólnopolski Kongres Regionów

 

7.06 - WARSZAWA

Forum Kontrolerów i Audytorów Zamówień Publicznych

 

4-6.06 - SOSNOWIEC

Targi Usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD

 

3-4.06 - WARSZAWA

Konferencja „Gospodarka Odpadami”

 

3-4.06.2013 KOŁOBRZEG
9. Forum Samorządowe

 

24.05 – WARSZAWA

Zjazd rzeczników prasowych i specjalistów ds. komunikacji

24.05 - WARSZAWA

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
jako źródło oszczędności i tworzenia miejsc pracy

 

22-24.05 – KATOWICE

X Konferencja PR w Samorządzie i Administracji Państwowej

 

22-23.05 – WARSZAWA

IX Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST „Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast

 

22.05 – POZNAŃ

Rewolucja odpadowa: wyzwanie i szansa dla gmin

 

16-17.05 – ŁĘCZYCA/UNIEJÓW

II Konferencja "Oblicza małych miast"

 

16-17.05 - POZNAŃ

Zgromadzenie Ogólne ZGWRP

 

25-27.04 – MIKOŁAJKI

Konferencja KIGO "Przedsiębiorstwa komunalne w nowym systemie gospodarki odpadami"

 

24-25.04 – KRAKÓW

III Forum Spalania Biomasy

 

17-20.04 - KARPACZ

II Ogólnopolski Kongres Sekretarzy JST

17-18.04 – SEROCK

 XX edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

  

17.04 – WARSZAWA

KONFERENCJA "Zagadnienia finansowe i prawne
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

10.04 - WARSZAWA

Konferencja "Samorząd Terytorialny” 

8-9.04 – WISŁA

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 

  

21-22.03 – WARSZAWA

SOS EXPO 2013 MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

13-14.03 - WARSZAWA

I Ogólnopolski Kongres Recyklingu 

12.03 – CZELADŹ

Warsztaty pt. „Współpraca zagraniczna samorządów lokalnych – teoria i praktyka”

8.03 – KIELCE

Konferencja Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego

 

4.03 – WARSZAWA

Konferencja Zielona Gmina - V konferencja z cyklu INNOVATIVE POLAND

 

28.02-1.03 – KOŁOBRZEG

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

 

27.02 – WARSZAWA

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

21.02 – WARSZAWA

Konferencja Linia współpracy

 

20.02 – WARSZAWA

Konferencja "Energia odnawialna szansą dla gmin"

 
15.02 – WARSZAWA

Konferencja na temat konkursu dotacji dla partnerstw
samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016

 
14.02 – WARSZAWA

I Konferencja Inwestycyjna Gmin Metropolii Warszawskiej: Miasto-Wizja-Warszawa

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa