Ratownicy wodni

AKTUALNOŚCI - SAS 1/2018

16 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych, zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 118).

Zgodnie z nowelizacją, w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będzie musiało być minimum dwóch ratowników wodnych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa