Cyfryzacja to priorytet samorządów

AKTUALNOŚCI / Z SAMORZĄDU - SAS 9 / 2015

Gmina Kurzętnik jest samorządem, który inwestuje nie tylko w infrastrukturę twardą, ale przede wszystkim w mieszkańców. Rozwijamy kapitał społeczny i instytucjonalny. Prymat wiodą ludzie, bo to oni inspirują decydentów do działania. Zmierzamy w kierunku nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się gminy z aktywnym udziałem jej mieszkańców. W jubileuszowym, dziesiątym rankingu samorządów prowadzonym na łamach „Rzeczypospolitej” gmina Kurzętnik zajęła 15. miejsce w kraju w kategorii samorządów najlepiej wykorzystujących środki unijne. Dążymy do zapewnienia naszym mieszkańców jak najwyższych usług w zakresie cyfryzacji i e-administracji.

Jak wskazują dane statystyczne co najmniej 1/3 Polaków nie posiada kompetencji cyfrowych. Dążąc do minimalizacji analfabetyzmu cyfrowego, próbując zminimalizować powyższy problem cywilizacyjny wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom unijnym. Zainwestowaliśmy w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Poprawiliśmy komunikację globalną zakładając sieć szerokopasmową w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki Wiejskiej, gdzie mieszkańcy mają możliwość korzystania z Internetu o minimalnej prędkości 50mb/10 mb oraz dostępu do Internetu przez operatorów lokalnych w technologii światłowodowej oraz radiowej.

Jak przedstawia się cyfryzacja w samorządzie?

W Polsce brakuje dokumentu, który wskazywałby, w jakim kierunku powinna rozwijać się e-administracja. Brakuje strategii w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Pomimo wielu prób wdrażania konkretnych rozwiązań w Polsce - ustawa o informatyzacji, ustawa o podpisie elektronicznym, o e-administracji w kompletnym znaczeniu e-administracji nie można jeszcze mówić. Są pewne namiastki e-usług świadczonych przez jednostki administracji każdego szczebla. Potrzebny jest nowy, konkretny plan informatyzacji państwa, realizujący podstawowy cel strategiczny. W przygotowywanym planie informatyzacji państwa powinny być wyraźnie określone m.in. potrzeby obywateli i przedsiębiorców dotyczące usług elektronicznych.

DWA SYSTEMY E-ADMINISTRACJI

W Kurzętniku korzystamy z dwóch systemów e-administracji. Rocznie na skrzynki podawcze wpływa około 900 wniosków i zapytań przesłanych zarówno od urzędów, jak i mieszkańców. Staramy się podnieść jakość życia przez sprawne usługi administracji, administracja sama w sobie nie jest celem. Rozwój e-administracji w sposób szczególny powinien być nastawiony na klienta i sprawność zaspokajania jego potrzeb. Dla petenta w relacji z urzędem najważniejsza jest szybka, sprawna i kompetentna obsługa jego spraw. 
Informatyzacja urzędów poprzez wdrożenie e-usług jest jednym z elementów, który pozwala na właściwą obsługę spraw bądź wyeliminowanie konieczności kontaktów osobistych w urzędzie. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców, którzy często załatwiają w urzędach sprawy związane z prowadzoną działalnością. Sprawne funkcjonowanie administracji publicznej powinno skutkować jakością usług świadczonych przez urząd względem klienta. Społeczeństwo XXI wieku oczekuje, że usługi świadczone przez administrację państwową będą dostępne on-line.

Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik - Wójt Roku 2013

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa