Stawki opłat za usługi wodne

AKTUALNOŚCI - SAS 1/2018

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502).

Rozporządzenie, jako akt wykonawczy do Prawa wodnego jest instrumentem wspomagającym, służącym wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Ponadto będzie wpływać na ochronę wód pod względem ilościowym i jakościowym przez motywację do ograniczania ilości poboru wód, w szczególności wód podziemnych oraz ograniczenia ilości wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, a w konsekwencji ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa